Dobrodošli!

LPG terminali - Živinice

LPG terminali - Živinice

Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo u sklopu podružnice Živinice, Tuzla, na oko 20% površine terminala, prostire se plinski, LPG terminal.

Opis:

 • Ekonomsko dvorište

 • Kuglasti spremnik tečnog plina – LPG

 • Metalna stepenišna konstrukcija do vrha spremnika

 • Pumpno-kompresorska stanica

 • PP (protupožarna) instalacija za autocisterne na pretakalištu

 • Portirnica sa dispečerskim uredom

 • Četri instalacije (a-d) za istakanje vagon-cisterni

 • Željeznički kolosjek – odvojak samo za LPG

 • PP instalacija za istakalište vagoncisternih

 • Asfaltne ceste

 • Rasvjetni stupovi

 • Gromobrani („radioaktivni“)

 • Hidrantski priključci

Plinski LPG terminal Živinice, ekonomsko dvorište, zauzima ukupnu površinu od 18.500 m2. S dvije strane je odvojen zaštitnim pojasom voćnjaka, koji zauzma oko 25% ukupne površine. S dvije preostale strane, odvojen je ogradom od ostalog terminala, koja uključuje kapije za auto i vagon promet. Sav promet, izuzev vagon-cisterni, se odvija preko Glavne kapije Terminala Živinice.

Doprema tečnog naftnog gasa - LPG

Doprema tečnog naftnog gasa LPG se predviđa komionskim i vagonskim cisternama i to jednom instalacijom za kamion-cisterne i četri zasebne istakačke instalacije za vagoncisterne za istovremeno istakanje. Sva istakačka mjesta su pokrivena PP instalacijom, tj. cjevnim konzolama sa prskalicama.

Pumpno kompresorska stanica

Pumpno kompresorska stanica je izgrađena u skladu s tehničkim zahtjevima i dobrom inženjerskom praksom. U istu su smještene pumpe i kompresor sa svom potrebnom armaturom i sigurnosnom opremom. Pumpe tipa DN100/80 protoka 900l/s, te kompresor protoka 100m3/h proizvođača Corken, USA zahtijevaju remont.

Skladištenje tečnog naftnog gasa

Za sklaldištenje tečnog naftnog gasa, propan/butan ili njihovih mješavina, koristi se kuglasti rezevoar kapaciteta 1000 m3, koji se nalazi u centru Plinskog LPG Terminala i na koji se može popeti metalnom stepenišnom konstrukcijom.

Tehničke karakteristike kuglastog rezervoara

Nazivna zapremina zapremina

1000 m3

Spoljni prečnik

12460 mm

Debljina zida rezervoara

30 mm

Radni pritisak

16,7 bar-a

Proračunski pritisak

17,2 bar-a

Ispitni pritisak – vodom

25 bar-a

Proračunska temperatura

40°C

Radna temperatura

-40°C do 40°C

Sopstvena masa cca

134,770 kg

Dozvoljeno punjenje

· propana i mješavina sa propanom
· Butana

425.530 kg

487.800 kg

 

Oprema kuglastog rezervoara /kom.

1.

Inspekcijski otvor DN600

2

2.

Sigurnosni ventil DN 6'' ASA 300 Lbs(1+1)

2

3.

Ventil za punjenje i pražnjenje DN 100 NP 40

5

4.

Ventil za punjenje i pražnjenje DN 80 NP 40

1

5.

Ventil za odzračivanje DN 50 NP 40

1

6.

Ventil za odmuljivanje DN 50 NP 40

2

7.

Ventil protiv loma cijevi DN 100 NP 40

5

8.

Ventil protiv loma cijevi DN 80 NP 40

1

9.

Ventil protiv loma cijevi DN 50 NP 40

1

10.

Ventil za kontrolu maksimalnog nivoa DN ¾ '' ASA 300 Lbs

1

11.

Mjerač nivoa tečne faze DN 2'' ASA 300 Lbs

1

12.

Manometar sa manometarskom slavinom

1

13.

Termometar

1

14.

Unutrašnje ljestvice

1

15.

Spoljne stepenice sa platformom

1

16.

Diferencijalni mjerač nivoa tečnosti

1

 

 

 


Otprema tečnog naftnog gasa

Otprema tečnog, naftnog gasa se vrši kamionskim cisternama preko postojeće pumpne stanice za pretakanje auto-cisterni, a na kojoj je potrebno izvršiti sanaciju za istovremeno istakanje u dvije auto-cisterne.

Kontrola dopreme i otpreme tečnog naftnog gasa

Kontrola dopreme i otpreme tečnog naftnog gasa vrši se preko auto/vagon vage i masenih mjerača protoka. Kontrola dopreme i otpreme se vrši i sa očitavanjem, prije i poslije pretakanja, mjernog uređaja koji je fiksno postavljen na rezervoar.

Uz nešto malo veću investiciju pored postojeće vage savremena mjerna oprema može preuzeti apsolutnu funckiju i kontrolu nad dopremom i otpremom ugradnjom mjernih instrumenata i kupovinom odgovarajučeg software.

Instalacije

Sva manipulativna gasna oprema je povezana podzemnom cjevnom instalacijom, čije stanje treba ispitati tlačnim probama. Napajanje električnom energijom treba reorganizirati preko jednog elektro-ormara, na kojem bi bio mjerač potrošnje struje samo za plinski LPG Terminal, pa od tog ormara vršiti sva daljnja odvođenja napajanja (npr. kompresorske stanice, rasvjete itd.) Ispravnost svih gromobrana, hidrantske mreže i dr. treba posebno utvrditi.

Protupožarna zaštita (PPZ)

Potrebno je proces PPZ organizirati tako da se koriste usluge postojeće PP infrastrukture (slanje rashladne vode i srestva za gašenje) preko jedine PP pumpne stanice do pretakališta i LPG kuglastog spremnika, koji na sebi ima dvostruki cjevni prsten sa brizgaljkama. Alternativa je izgraditi u krugu LPG terminala malu samostalnu PP pumpnu stanicu sa rezervoarom, sredstva za gašenje te postaviti cjevovod do najvećeg rezervoara vode.
Mobilne vatrogasne aparate sa suhim kemijskim prahom u dovoljnom broju treba osigurati i održavati korisnik LPG terminala, a suglasno zakonima i pravilnicima o PPZ te zahtjevima inspektora pri dobivanju upotrebne dozvole.

Objekti

Na 18,5 dunuma zemljišta LPG Terminala Živinice, nalazi se oko 280m asfaltne ceste, objekat portirnice, oko 20m2, te objekat pumpne stanice, oko 25m2.
Održavanje željezničkog kolosjeka u dužini od oko 100 m u krugu LPG Terminala i isto toliko van u nadležnosti je korisnika.

Additional information