Dobrodošli!

Podružnica Tuzla

Terminal Živinice

U Živinicama kod Tuzle, uz prometnicu Tuzla – Sarajevo, nalazi se skladište naftnih derivata, skladišno-distributivni centar za tekuća goriva i ukapljeni naftni plin.

 

Skladišni i pretovarni kapaciteti 

 

Tekuća goriva

  • 17.400m3 – nadzemni, cilindrični, vertikalni rezervoari i

  • 500 m3 – nadzemni, horizontalni, cilindrični rezervoari za tekuća goriva (manipulativni rezervoari).

Kapacitet istovara/dopreme je maksimalno, istovremeno četiri vagonske cisterne. Također, doprema se može vršiti kamionskom cisternom – spoj je fleksibilnim crijevom na jedan od postojećih priključaka na kolektor kod istakališta vagonskih cisterni.

Kapacitet utovara/otpreme je maksimalno, istovremeno četiri kamionske cisterne, na dva otoka.

 

Ukapljeni naftni plin - UNP/Liqufied petroleum gas - LPG

  • 1.000m3 – kuglasti spremnik za ukapljeni naftni plin.

Kapacitet istovara/dopreme je maksimalno, istovremeno četiri vagonske cisterne ili jedna kamionska cisterna.

Kapacitet utovara/otpreme je na utovarnom mjestu maksimalno istovremeno jedna kamionska cisterna.

Additional information