Stranica je oporavljena, u izradi je nova

ODLUKA o poništenju dijela Javnog konkursa za popunu radnih mjesta u „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo na neodređeno vrijeme

O D L U K A o poništenju dijela Javnog konkursa za popunu radnih mjesta u „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo na neodređeno vrijeme

Broj: 02-2-383-17/19  

Sarajevo, 23.09.2019. godine

           

            Na osnovu člana 45.i 51. Statuta „Operator- Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo (broj: 01-1-491-1/16 od 07.04.2016.godine, broj 01-1-906-6/16 od 22.6.2016. godine, broj: 01-1-423-5/17 od 29.06.2017. godine i broj: 01-1-413-2/18 od 27.09.2018. godine), Uprava Društva donosi:

 

O D L U K U

o poništenju dijela Javnog konkursa

za popunu radnih mjesta u „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

na neodređeno vrijeme

 

 

Član 1.

            Poništava se dio Javnog konkursa za popunu radnih mjesta u „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo na neodređeno vrijeme, raspisanog dana 07.09.2019. godine, u dnevnom listu „Dnevni Avaz“, objavljenog na službenoj web stranici Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo kao i službenoj web stranici „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo.

 

Član 2.

            Poništenje dijela Javnog konkursa iz člana 1. ove odluke, odnosi se na radna mjesta: 01. Interni revizor  – 1 (jedan) izvršilac i 03. Saradnik za tehniku – 1 (jedan) izvršilac.

 

 

Član 3.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se dostaviti dnevnom listu „Dnevni Avaz“ radi objave kao i Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

 

 

Hermedin Zornić

 

 

v.d. predsjednik Uprave

 

 

Slaven Zeljko

 

 

    v.d. član Uprave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

-Članovima Komisije

-a/a

Additional information