Dobrodošli!

Posebna odluka o pokretanju nabave roba putem direktnog sporazuma "Nabava gorivam, ulja i maziva za mehanizaciju, održavanje zelenih površina terminala i potrošnih materijala za kosilice i trimere u skladu s potrebama Društva u 2021. godini"

Additional information