Stranica je oporavljena, u izradi je nova

Poziv za dostavu ponude za nabavku obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja - objava tenderske dokumentacije na Portalu e-Nabavke i novi ZJN, 11.-15.9.2015.

Additional information