Dobrodošli!

SVEČANO OTVORENJE TERMINALA U ŽIVINICAMA

Svečano otvorenje terminala Živinice

SVEČANO OTVORENJE TERMINALA FEDERACIJE – PRVA FAZA RADOVA

PODRUŽNICA  ŽIVINICE

Srijeda, 4.3.2020. u 11 sati

Operator-Terminali Federacije (OTF) d.o.o. Sarajevo je u podružnici Živinice završio rekonstrukciju spremnika za skladištenje tečnih naftnih drivata, kapaciteta 5.900 m3 - dva vertikalna, cilindrična po 2.700 m3 i šest manipulativnih spremnika, ukupnog kapaciteta 500 m3..

Izgrađeni su novi objekti za dopremu i otpremu goriva drumskim i željezničkim putem te novi cjevovodni, mjerno-regulacijski, sigurnosni, odvodni i protiv-požarni sustav s pripadajućom infrastrukturom.

Ova rekonstrukcija je urađena u okviru projekta Prve faze radova. Nakon izgradnje preostalih spremnika u Živinicama, ukupni kapaciteti će iznositi 46.000 m3.

Obnovom nadzemnih spremnika u Blažuju, Mostaru i Bihaću, ukupni kapaciteti OTF-a će biti oko 200.000 m3.   

Ovim događajem, nakon višegodišnjih napora, OTF će napokon preuzeti funkciju skadištenja zaliha tečnih naftnih derivata i započeti s ispunjenjem obveza predviđenih Zakonom o naftnim derivatima u FBiH iz 2014. godine, član 40, stavak (5).

Obnovom terminala, Federacija BiH će biti i u mogućnosti ispuniti obveze prema Energetskoj zajednici (Directive 2009/119/EZ), koje  je Bosna i Hercegovina član.

 

Svečano otvorenje Terminala Federacije Podružnice Živinice će se održati 4.3.2020. u 11 sati, Ulica Magistralni put 59.

Additional information