Stranica je oporavljena, u izradi je nova

TERMINAL BLAŽUJ: INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU

BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

 

Na osnovu člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, „ Operator –Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, objavljuje Informaciju da u skladu sa članom 23. tačka b) Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci dodatne usluge izrade Glavnog-Izvedbenog projekta snabdijevanje protivpožarnog rezervoara vodom iz bunara na Terminalu Blažuj u vezi sa osnovnim ugovorom broj: 04-7-157-43/15.

Additional information