Stranica je oporavljena, u izradi je nova

Posebna odluka o pokretanju postupka nabave usluga iz Aneksa II dio B na koje se primjenjuje poseban režim Terminal Živinice Fizička zaštita

Additional information