Stranica je oporavljena, u izradi je nova

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave usluga - Usluge mobilne telefonije

Additional information