Stranica je oporavljena, u izradi je nova

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave usluga na koje se primjenjuje poseban režim

Additional information