Dobrodošli!

OTF

Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo

Osnivanje Društva

- Odlukom Vlade FBiH, broj 599/03 od 23. oktobra 2003. godine osnovano je Privredno društvo za skladištenje tečnih goriva „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo.

- Temeljem Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojen na sjednici Predstavničkog doma od 06.05.2014 i sjednici Doma Naroda Parlamenta FBiH od 05.06.2014. godine i objavljen u Službenim novinama br. 52/14, član 41. i koji je stupio na snagu dana 10.7.2014. godine, osnovan je Operator rezervi naftnih derivata, koji posluje pod nazivom „Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo.

Ovim Zakonom je propisana djelatnost, kapital, vlasništvo, ovlaštenja, organi, finansijski plan i druga značajna pitanja za rad Operatora.

Prijelaznim i završnim odredbama Zakona, odnosno, njegovim stupanjem na snagu, Operator preuzima sva prava i obaveze, uključujući sve zaposlenike i imovinu „Terminali Federacije“d.o.o. Sarajevo.

 

Sjedište Društva

Sjedištva Društva je u Sarajevu, Ulica Vlakovo 172.

 

Djelatnost Društva

Prema Zakonu o naftnim derivatima, članak 45., djelatnosti Operatora, između ostalih, su:

-trgovina na veliko tekućim gorivima i srodnim proizvodima,

-skladištenje naftnih derivata,

-stavljanje rezervi naftnih derivata na tržište u slučaju poremećaja snabdijevanja,

-organizacija, nadzor i upravljanje količinama i kvalitetom rezervi naftnih derivata,

-prikupljanje i obrada podataka o stanju i prometu operativnih zaliha naftnih derivata i rezervi naftnih derivata,

-suradnja sa ministarstvima i nadležnim inspekcijama u skladu sa posebnim propisima,

-suradnja sa domaćim i inozemnim energetskim tijelima i/ili subjektima i

-osiguranje tehničko-tehnološke ispravnosti postrojenja i skladišta za skladištenje naftnih derivata.

 

Temeljni kapital

Osnivački kapital je 42.359.792,53 KM.

 

Upravljanje

Organi upravljanja Privrednog društva su:

  • Skupština
  • Nadzorni odbor
  • Uprava - predsjednik Uprave i član Uprave 

 

Additional information