Stranica je oporavljena, u izradi je nova

Posebna odluka o pokretanju javne nabave usluga putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

Additional information