Stranica je oporavljena, u izradi je nova

Poziv za dostavu ponude za nabavku obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja - Windows Server 2012, do. 29.1.2016.

Additional information