Stranica je oporavljena, u izradi je nova

Posebna odluka o pokretanju javne nabave usluga putem direktnog sporazuma "Izrada Studije o transfernim cijenama za 2020.godinu"

Additional information