Dobrodošli!

Uvod - Operator Terminali Federacije

Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo

Privredno društvo „Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, raniji naziv "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, je osnovano Odlukom Vlade Federacije BiH 2003. godine sa osnovnom namjenom skladištenja nafte i naftnih derivata. U 100% su vlasništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Naknadnim odlukama Vlade FBiH, Društvu je na korištenje i raspolaganje dodijeljena imovina Energopetrola d.d., koja je izuzeta iz procesa dokapitalizacije od strane INA/MOL d.d.:

o terminal u Luci Ploče, R Hrvatska, spremnici kapaciteta 81.250m3,

kontinentalni terminali u Živinicama kod Tuzle, Blažuju kod Sarajeva, Mostar i Bihać, ukupnog skladišnog kapaciteta 117.000m3 i 3.000m3 kapaciteta za LPG, na zemljištu ukupne površine od 385.457 m²,

o posebnom Odlukom Vlade, Društvu je na korištenje dodijeljena i imovina tzv. vojnih terminala, i to: Misoča-Ilijaš, Pajtov han-Vareš, Pokoj-Bihać, Dretelj-Čapljina i Raštani - Mostar.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

R HRVATSKA

Podružnica

Kontinentalni, nadzemni

Kontinentalni, podzemni

   Primorski terminali

Podružnica Sarajevo

Blažuj

Misoča - Ilijaš

Luka Ploče

Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče

Podružnica Bihać

Ribić

Pokoj

Podružnica Mostar

Bišće polje

Raštani, Dretelj

Podružnica Tuzla

Živinice

Pasci

 

Federacija ne posjeduje rafinerije nafte, međutim posjeduje skoro 200.000 m³ skladišnih kapaciteta, koji su povezani cestovnim i željezničkim saobraćajem.

Mnogi od skladišnih kapaciteta u BiH su oštećeni  ratnim dejstvima,  te nisu u funkciji zbog nanesene štete i godina nekorištenja.

Spremnike je neophodno sanirati i modernizirati, kako bi bili u skladu sa zahtjevima i standardima BiH i EU.

Additional information