Dobrodošli!

Podružnica Mostar

Podružnica Mostar

U industrijskom dijelu grada Mostara, u blizini cestovnog pravca prema Metkoviću, nalazi se skladište naftnih derivata – skladišno distributivni centar za tekuća goriva i ukapljeni naftni plin.

Skladište je izgrađeno na zemljištu površine:

~ 88.950 m2 – mjereno unutar postojeće ograde (naftni derivati)

~ 21.900 m2 – mjereno unutar postojeće ograde (UNP / TNG)

 

Tekuća goriva

  • 37.000 m3 – nadzemni cilindrični vertikalni rezervoari 

Kapacitet istovara/dopreme/ je maksimalno i istovremeno 2x7 vagonskih cisterni.

Doprema se također može vršiti kamionskom cisternom – spoj fleksibilnim crijevom na jedan od postojećih priključaka na pretakalištu vagonskih cisterni.

Kapacitet utovara/otpreme/ je na dva otoka maksimalno, istovremeno šest kamionskih cisterni. Na otoku bliže pretakalištu vagonskih cisterni (duži otok), moguće je otpremati šest derivata (šest utakačkih ruku), dok je na drugom otoku (kraći otok), moguće otpremati samo jedan medij – mazut.

 

Ukapljeni naftni plin - UNP/Liqufied petroleum gas - LPG

  • 1.000 m3 – kuglasti spremnik za ukapljeni naftni plin.

Kapacitet istovara/dopreme je jedna kamionska cisterna.

Kapacitet utovara/otpreme je na utovarnom mjestu istovremeno jedna kamionska cisterna.

 

Additional information