Stranica je oporavljena, u izradi je nova

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave roba putem direktnog sporazuma "Nabava dva računara sa licencama,dva printera i mrežna oprema"

Additional information