Stranica je oporavljena, u izradi je nova

Posebna odluka o pokretanju javne nabave usluga putem direktnog sporazuma

Additional information