Dobrodošli!

Prezentacija

Prezentacija

NAFTNI TERMINALI FEDERACIJE d.o.o. Ploče

je lučki operater za tekuće terete u Slobodnoj zoni luke Ploče. Prostorno zauzimaju cca 15 ha površine i nalazi se na sljedećim k.č.2167/3,2167/5,216, 7/6,2167/7,2167/8,2167/9,2167/10, 2167/11, 2167/12, 2167/13 i 2167/14 kat. općina Ploče.


Terminal je povezan kopnenim i pomorskim vezama. Na plovnom kanalu jezero Vlaška - Jadransko more izgrađen je vez za tankere. Terminal posjeduje cestovne prometnice i dva željeznička kolosijeka, punilište kamionskih cisterni i prateće sadržaje neophodne za siguran rad skladišta.
Doprema goriva uglavnom se vrši brodovima, a otprema je moguća vagonima i kamionskim cisternama.

Terminal tekućih tereta sačinjavaju:

 

 • Upravna zgrada
 • Portirnica i dispečerska zgrada
 • Kotlovnica
 • Radionica održavanja
 • Vatrogasno spremište
 • Skladište za parkiranu robu
 • Energetski blok 1x630 kKV sa DEA 560 Kva
 • Tretman otpadnih voda – API separator
 • Vatrogasna pumpaona
 • Crpna stanica spremnika T-01 i T-02
 • Crpna stanica spremnika T-03, T-04 i T-06
 • Crpna stanica kerozina (T-07, T-11)
 • Crpna stanica spremnika T-05, T-08, T-09 i T-10
 • Crpna stanica spremnika T-12
 • Punilište vagonskih cisterni
 • Kamionsko punilište sa 4 (četiri) otoka gdje je moguće istovremeno opsluživati i puniti 7 (sedam) autocisterni. Tri otoka imaju punjenje sa gornje strane dok jedan otok ima 3 (tri) ruke za punjenje sa gornje strane i 3 (tri) ruke za donje punjenje te ruku za povrat plinske faze
 • Autovaga
 • Otvoreno skladište

 • Spremnički prostor koji čine spremnici sa zaštitnim armirano-betonskim sabirnim bazenima čije su osnovne značajke prikazane u slijedećoj tablici:

Oznaka spremnika

Vrsta krova

Promjer (m)

Visina (m)

Obujam (m³)

T-01

Plivajući

42,67

7,32

10.000

T-02

Plivajući

42,67

7,32

10.000

T-03

Čvrsti

42,67

7,32

10.000

T-04

Čvrsti/al.membrana

42,67

7,32

10.000

T-05

Čvrsti

42,67

7,32

10.000

T-06

Čvrsti/al.membrana

42,67

7,32

10.000

T-07

Čvrsti

30,48

7,32

5.000

T-08

Čvrsti/al.membrana

21,34

7,32

2.500

T-09

Plivajući

21,34

7,32

2.500

T-10

Plivajući

15,24

7,32

1.250

T-11

Čvrsti

30,48

7,32

5.000

T-12

Čvrsti

30,48

7,32

5.000

 

Ukupno: 81.250

 

Spremnici se koriste za uskladištenje naftnih produkata (Euro diesel gorivo, bezolovnih motornih benzina, kerozina – mlazno gorivo, lož ulja - LUEL).

 

 • Privez brodova ima postavljene četiri brodske ruke preko kojih se goriva istovaraju u spremnike kapaciteta do 1000 m³/sat. Dozvoljava se plovidba kanalom Vlaška do veza Terminala tekućih tereta brodovima, čija ukupna širina ne prelazi 28,50 metara pridržavajući se postojećih odredbi, odnosno propisanih restrikcija, tj. uz maksimalno dozovoljeni gaz broda do 10,20 metara te uz obveznu asistenciju dva tegljača.


 • Cjevovodi za prihvat i otpremu goriva postavljeni su nadzemno na čelične oslonce. Prolaz cijevi ispod cesta izveden je sa betonskim propustima. Crpilište za otpremu goriva je postavljeno nadzemno na otvorenom betonskom postolju.

 

 • Punilište kamionskih cisterni je smješteno uz zapadnu ogradu skladišta. Kamionsko punilište sastoji se od četiri otoka, gdje je moguće istovremeno opsluživati i puniti sedam autocisterni. Tri otoka imaju punjenje s gornje strane, dok jedan otok ima tri ruke za punjenje s gornje strane i tri ruke za donje punjenje te ruku za povrat plinske faze. Teoretski maksimalni kapacitet punjenja je 720 m3/sat.
 • Punilište vagon cisterni je smješteno na dva kolosijeka sa četiri utakačke ruke maksimalnog teoretskog kapaciteta 480 m3/sat.

Iskorištenost postojećih skladišnih kapaciteta, PRIMJER 2011. godina

Uvažavajući potpisane ugovore sa najmoprimateljima spremničkih prostora trenutno stanje popunjenosti spremnika u funkciji korisnika spremnika data je u sljedećoj tablici:

POPIS SPREMNIKA
R/B Lokacija Oznaka spremnika Kapacitet (m3) Podzemni / nadzemni Vrsta
derivata
1 NTF - Luka Ploče T-01 10.000 nadzemni EDG
2 NTF - Luka Ploče T-02 10.000 nadzemni PRAZNO
3 NTF - Luka Ploče T-03 10.000 nadzemni EDG
4 NTF - Luka Ploče T-04 10.000 nadzemni BMB-95
5 NTF - Luka Ploče T-05 10.000 nadzemni EDG
6 NTF - Luka Ploče T-06 10.000 nadzemni EDG
7 NTF - Luka Ploče T-07 5.000 nadzemni Prazno
8 NTF - Luka Ploče T-08 2.500 nadzemni Prazno
9 NTF - Luka Ploče T-09 2.500 nadzemni Prazno
10 NTF - Luka Ploče T-10 1.250 nadzemni Prazno
11 NTF - Luka Ploče T-11 5.000 nadzemni Prazno
12 NTF - Luka Ploče T-12 5.000 nadzemni Prazno

Ukupno iskladištenje roba iz spremnika za razdoblje od 01.01. do 31.10.2011. g. iznosi 271.116 MT

(Diesel 75 %, LUEL 4 %, BMB 95 17 %, JAT A-1 4 %)

Prezentaciju možete pruzeti putem linka:

Prezentacija Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče

Additional information