Stranica je oporavljena, u izradi je nova

Usavršavanje predsjednika i članova NO i Uprava - Poziv za dostavu ponuda Aneks II dio B

Poziv za dostavu ponuda Aneks II dio B

Poziv za dostavu ponude za nabavku usluga stručnog usavršavanja - Usavršavanje predsjednika i članova NO i Uprava privrednih društava

Poziv za dostavu ponuda - Aneks II, dio B

Additional information