Dobrodošli!

Odluka o poništenju postupka Javne nabave usluga - Revizija finansijskih izvještaja i konsolidovanog izvještaja 01.01.-31.12.2017.

Odluka o poništenju Javne nabave usluga - Revizija finansijskog i konsolidovanog izvještaja 01.01.-31.12.2017. god.

Poništenje postupka Javne nabave pokrenut po Konkurentskom zahtjevu u predmetu br. 04-7-669-10/18, koji se odnosi na Reviziju finansisjkih izvještaja i konsolidovaog izvještaja 01.01.-31-12-2017.

Preuzimanje Odluke

Additional information