Dobrodošli!

Naftni terminali - Blažuj

Naftni terminali - Blažuj

Skladište je kombinirano. Sastoji se od skladišnog i distributivnog dijela za tekuća goriva, te skladišnog prostora i manipulativnog dijela za UNP/TNP – tekući naftni plin.

Postojeći objekti i instalacije:

 1. pogonska zgrada i dispečerski centar

 2. skladište pakirane robe

 3. energetski blok

 4. protupožarna pumpna stanica

 5. garaža, radionice i vatrogasno spremište

 6. pumpna stanica proizvoda

 7. separator zauljenih voda

 8. stražarnica

 9. vaga

 10. manipulativni podzemni rezervoari

 11. punilište bačvi

 12. otvoreno skladište praznih bačvi

 13. nadstrešnica za crijeva

 14. istakalište vagon i auto cisterni

 15. utakalište auto cisterni

 16. otvoreno skladište ulja i maziva u bačvama

 17. parking za teška vozila

 18. parking za putnička vozila

 19. ograda

 20. nadzemni rezervoar s fiksnim krovom R06, za D1/D2, 10.000 m3

 21. nadzemni rezervoar s fiksnim krovom R04, za GM/MB, 2.000 m3

 22. nadzemni rezervoar s fiksnim krovom R05, za D1/D2, 10.000 m3

 23. nadzemni rezervoar s plivajućim krovom R03 za MB 98/96, 5.000 m3

 24. nadzemni rezervoar s plivajućim krovom R02 za MB 98/86, 5.000 m3

 25. nadzemni rezervoar s plivajućim krovom R01 za MB 98/86,10.000 m3

 26. nadzemni rezervoar za vodu, 3.000 m3

 27. plato za istovar vagona

Additional information