Naftni terminali - Bihać

OBJEKTI


Skladište se sastoji od skladišnog i distributivnog dijela za tekuća goriva te skladišnog prostora.

Postojeći objekti i instalacije:

 • pretakalište vagonskih cisterni
 • punilište kamionskih cisterni
 • tehnološka pumpaonica
 • spremnici za naftne derivate
 • manipulativni spremnici
 • skladište
 • pogonska zgrada i dispečerski centar
 • vatrogasna pumpaonica
 • rezervoar za vodu
 • separator
 • trafostanica, diesel el.agregat
 • porta
 • slop rezrvoari 2 x 5 m3

Additional information