Dobrodošli!

A_Živinice - radovi

A_Živinice - radovi

Proba za javne nabave

 

TERMINAL ŽIVINICE

RADOVI -  FAZA I.

Natječajna dokumentacija za izvođenje radova - FULL

 

1. opći, pravni dio 

ANEXI:

ANEKSI:

Aneks 1 - Obavještenje o javnoj nabavci

Aneks 2 - Obrazac za ponudu

Aneks 3 - Obrazac za cijenu ponude

Aneks 4 - Obrazac povjerljivih informacija

Aneks 5 - Nacrt  ugovora

Aneks 6 - Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. Zakona

Aneks 7 -  Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 47. Zakona

Aneks 8 -  Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 51. Zakona

Aneks  9 - Forma garancije za ozbiljnost ponude

Aneks 10 - Forma garancije za dobro izvršenje ugovora

Aneks 11 - Izjava o sukobu interesa iz člana 52. Zakona

Aneks 12 – Tehnički zahtjevi i specifikacije

 

 

 

Additional information