Dobrodošli!

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave usluga putem direktnog sporazuma "Usluge revidiranja postojećih računovodstvenih politika i prijedlog novih rješenja za evidenciju i obračun amortizacije stalnih sredstava"

Additional information